Geloof

Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Ons geloof baseert zich op de Bijbel of Heilige Schrift. Wij geloven dat deze verzameling van boeken uit het Oude en Nieuwe Testament dé boodschap van God voor de mens is. Deze boodschap is veel meer dan een moreel kompas, het wijst ons de weg naar een relatie met God voor dit leven en voor het leven hierna.

Hoop

Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn.

Romeinen 8:18-19

In ons land kennen we vooral voorspoed, maar dat is niet vanzelfsprekend. Op vele plaatsen in de wereld is er honger, onrecht of geweld. Iedereen, ook bij ons, kan getroffen worden door ziekte, verlies of andere tegenspoed. Soms lijkt het niet zo, maar God is wel degelijk bekommerd om het lijden en onrecht. Voor wie bij Hem schuilen is er troost en perspectief, en de belofte van de hemel.

Liefde

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.

Johannes 13:34-35

Jezus leren kennen is zich geliefd weten door God zelf. Gaandeweg leer je daardoor naar de wereld en je omgeving kijken zoals Hij dat doet, met bewogenheid en liefde. We zijn daarin verre van volmaakt, maar Hij inspireert ons om te blijven proberen…