De huidige ‘Evangelische kerk De Akker’ heeft haar wortels al in 1976. Richard Haverkamp, een Canadese predikant van Nederlandse afkomst, gaf enkele spreekbeurten over de Bijbel in de kantine van het zwembad van Maldegem. Tot ieders verbazing kwam daar heel wat volk op af en werd er veel over deze bijeenkomsten gesproken. Voor de mensen die echt geboeid waren door het onderwerp, kwam er een huiskring voor Bijbelstudie. Het is die kring die tot vandaag is blijven bestaan en nog steeds groeit. Dit gebeurde niet alleen in Maldegem, maar op vele plaatsen in Vlaanderen ontstonden dergelijke groepen, die zich later samen verenigden onder de koepel van de ECV (Evangelische Christengemeenten Vlaanderen).

Vijf jaar later, in 1981, begonnen de leden met het houden van zondagse erediensten. Die gingen eerst gewoon door in de woningen, maar door de grootte van de groep bleef dit niet langer werkbaar. Er werd dus uitgekeken naar een geschikt onderkomen voor de piepjonge kerk, of ‘gemeente’ zoals ze zichzelf ook noemen. Uiteindelijk werd er in 1990 met verenigde krachten een zaal gebouwd in de Karrewegel.

In 2004 werd de evangelische christengemeente van Maldegem, samen met de meeste andere evangelische kerken van Vlaanderen, Brussel en Wallonië deel van de Federale Synode van Protestants-Evangelische kerken in België. Het jeugdwerk van deze kerken valt onder de koepel van het EJV (Evangelisch Jeugdverbond), als jeugdbeweging eveneens erkend door de Vlaamse overheid.