Meestal zijn er wekelijks een tweetal samenkomsten.

Op zondag om 10u vinden tussen de 50 en 70 mensen hun weg naar de Karrewegel 47 voor de eredienst. Er wordt samen gezongen, mensen geven een kort getuigenis of inzicht over iets dat ze gelezen hebben in de Bijbel of dat ze geleerd hebben uit het leven zelf als gelovige. Er is een prediking en de viering van brood en wijn. Voor de kinderen zijn er aparte clubs per leeftijd om te knutselen, te zingen, en kennis te maken met verhalen uit de Bijbel.

Tweewekelijks, op zaterdagavond, gaat er een jeugdavond (12 – 18 jaar) door in samenwerking met kerken uit het Brugse.

Op woensdagavond om 20u komen we tweewekelijks samen om de Bijbel te bestuderen. Dat gebeurt onder leiding van een bekwame gastspreker. We werken hiervoor samen met de Evangelische kerk ‘De Ark’ in Eeklo. De Bijbelstudies worden op de woensdagavonden tussenin afgewisseld met samenkomsten waarbij er gebeden wordt.

Geen besloten club

Af en toe nemen we initiatief om in de omgeving wat breder bekend te worden. Zo zijn we soms aanwezig op een braderie of organiseren we startstudies. Tijdens de zomermaanden is er een alternatieve kalender met een wandeling, een barbecue, een bijzondere lezing, … Sinds een aantal jaar is er SportQuest, een mini-sportkamp in het Maldegemse Sint-Anna-park.

We zijn vaste sponsor van een aantal zendelingen. We ondersteunen op maandelijkse basis de projecten van Marie-Paule Vogelaere in Johannesburg (Zuid-Afrika), Evelien Vandenbossche in Atlanta (Verenigde Staten) en een project in Mahatsara (Madagascar). Daarnaast hebben we ook al projecten ondersteund in Burkina Faso, Haïti, Albanië, Benin en ngo’s als Mercy Ships en TearFund.

Iedereen welkom

We zijn een groep mensen die elkaar als familie beschouwen, omdat we ons geloof in God en het evangelie van Jezus Christus met elkaar delen. De Bijbel wordt intensief gelezen. Er is een gemeenschappelijk streven naar het toepassen van de Bijbelse normen en waarden in het leven van elke dag: in werk, relaties, levenshouding. Ondanks de sterke diversiteit in de kerk (leeftijd, afkomst) heerst er een sterke eensgezindheid en fijne sfeer. Nochtans zijn we helemaal geen gesloten gemeenschap: geregeld mogen wij nieuwe mensen begroeten en bezoekers verwelkomen. U bent ook steeds welkom.